Bestuurlijke informatie

Wij kunnen als vereniging alleen goed functioneren als wij de zaken goed regelen voor onze leden. Daarvoor hebben wij verschillende onderdelen vastgelegd. Per onderdeel kunt u dit aanklikken en nalezen.

Verklaring gelijke behandeling sport

Huishoudelijk reglement 

Statuten

Gedragsregels

Privacywetgeving  en opzet privacy binnen LH


 
 
 
E-mailen
Map