Wij zijn gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa en heten u welkom bij onze vereniging!

Contributie

Contributie per 1-4-2024categorie

lesduur  

contributie per kwartaal in euro's

Ouder en Kindgym

45 min.

36,00

Jeugd (meisjes & jongens 4 t/m 17 jaar)

60 min.

38,00

Volwassenen gym

60 min.

41,00

Freerunnen 

60 min.

48,00

Volwassenen Trimgym + volleybal

75 min.

45,00

Acrogym 

120 min.

76,00

Turnen selectie meisjes en dames *

210 min.

112,00

Turnen selectie jongens en heren *

180 min.

112,00

Rhönradturnen jeugd

90 min.

79,00

Rhönradturnen volwassenen

90 min.

112,00

Rhönradturnen selectie jeugd

180 min.

157,00

Rhönradturnen selectie volwassenen

180 min.

215,00
Inschrijfgeld


12,00

Contributiebedragen zijn inclusief aan KNGU verschuldigde bondspremies. 
Contributie selectieleden turnen en rhönrad is inclusief wedstrijdgelden.
De selectieleden turnen trainen 2x per week.

Betalingsvoorwaarden

Bedragen zijn per kwartaal

 Betaling van de contributie:

Het verschuldigde bedrag wordt rond de eerste werkdag van het nieuwe kwartaal automatisch van uw rekening afgeschreven. Dit gebeurt rond de 1e werkdag van de maanden januari, april, juli en oktober. Ingeval u het niet eens bent met de afschrijving, dient u contact op te nemen met de ledenadministratie.
Het eerste kwartaal dat u lid wordt, zullen alleen de lessen die u gevolgd heeft geïncasseerd worden. Dit gebeurt een maand voor het einde van het desbetreffende kwartaal.  

Niet genoten lessen:

Bij ziekte of gemiste lessen wordt de contributie niet aan u terugbetaald.

Bij uitval van lessen door onvoorziene omstandigheden (bijv. ziekte van de trainer) vindt geen restitutie van contributie plaats.

Lidmaatschap opzeggen:

Indien u uw lidmaatschap bij onze vereniging opzegt, dan kan dit alleen schriftelijk bij de ledenadministratie per e-mail: ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl . Opzeggen kan tot één maand vóór het begin van het nieuwe kwartaal, daarna bent u voor dat betreffende kwartaal nog contributie verschuldigd.

Voor vragen omtrent de betaling kunt u contact opnemen met de ledenadministratie:

incasso@lh-gymnastiek.nl

Wilt u een keer een andere les bijwonen meldt u dit dan even bij de ledenadministratie:

ledenadministratie@lh-gymnastiek.nl

 

 
 
 
E-mailen
Map