Wij zijn gymnastiekvereniging Lycurgus-Hygiëa en heten u welkom bij onze vereniging!

Vacatures bij LH

VRIJWILLIGERS EN BESTUURSLEDEN

Wil je stage lopen of een organisatorische rol? Bij Lycurgus-Hygiëa werk je in een leuke en sportieve omgeving.

Wij zijn ook op zoek naar vrijwilligers die op allerhande gebied helpen bouwen aan de club. Waar ben je goed in? Kom ons helpen. Er is altijd iets te vinden wat je leuk vindt.

Wij willen je er graag bij!

Bij een grote organisatie als Lycurgus-Hygiëa zijn véél vrijwilligers nodig om alles draaiende te houden. We roepen ouders op een steentje bij te dragen op het vlak van je interesse. Dat kan echt van alles zijn. Heb jij een idee om Lycurgus-Hygiëa beter te maken? Laat van je horen.

Hieronder staan de vacatures voor functies waar we per direct behoefte aan hebben. Is er iets wat jou op je lijf geschreven is? Neem contact op met het bestuur.

Taken penningmeester:

 • Kascontrole begeleiden
 • Afschrijvingsstaat bijhouden
 • Contact en opgave aan belastingdienst
 • Contact onderhouden met Sportkader
 • Controle uitoefenen op alle binnenkomende facturen
 • Facturen inboeken en betalen
 • Loonadministratie technische kaderleden (controleren en betalen declaraties, aangifte loonbelasting, berekening, lonen, betalingsverkeer, jaaroverzichten maken voor leiding

Taken secretaris:

 • Bijhouden jaarplanning
 • Notuleren vergaderingen
 • Schrijven jaarverslag van de secretaris
 • Voorbereiden jaarvergadering
 • Agenda voor bestuursvergaderingen maken en doormailen
 • Agenda voor jaarvergadering maken
 • Correspondentie met leden (i.o.m. met ledenadministratie)
 • Uitnodigingen sturen ereleden, leden van verdienste, jubilarissen (voor ledenvergadering en uitvoering)
 • Beheren digitale post
 • Personeelsdossiers onderhouden
 • Beheer binnenkomende post

Taken vrijwilligerscommissie:

 • Bij externe activiteiten (braderie, demo's) aanwezig zijn om te helpen coördineren
 • De Sinterklaas kadootjes regelen voor de peuters en kleuters van onze vereniging
 • Assisteren bij feestelijke activiteiten binnen de vereniging
 • Assisteren bij de Onderlinge wedstrijden
 • Presentje voor de leiding regelen rond kerst

Taken materiaalcommissie:

 • Bijhouden materialen in de verschillende zalen, kleine reparaties verrichten
 • 1x per jaar de materialenlijst controleren
 • Advies aan het bestuur geven over de mogelijke vervanging van materialen

Taken juryleden:

 • Beschikbaar zijn voor 2 wedstrijden per jaar voor de selectie van het turnen
 • Bereid zijn om een jurycursus te volgen (onder begeleiding van de selectietrainsters)


Lycurgus-Hygiëa is een sportclub waar iedereen zich thuis voelt. Een club met een sportaanbod dat is afgestemd op de vraag van de sporters, dat wordt begeleid door gekwalificeerd sportkader en dat plaatsvindt in passende sportaccommodaties. Lycurgus-Hygiëa heeft een eigen identiteit die tot uiting komt in een wij- gevoel met aandacht voor elk individu. Het is een club om trots op te zijn!
 
 
 
E-mailen
Map